You are currently viewing TXT -So2k5-011 үлгүсүндөгү метрологиялык станция.

TXT -So2k5-011 үлгүсүндөгү метрологиялык станция.

Эл аралык билим берүү программалары борборунун  башкы адиси Арстанбекова Айгерим  менен Маалыматтык технология борборунун инженер-программисти Алмаз уулу Арген биргеликте 2021-жылдын апрель айында Агрономия жана токой чарба факультетинин TXT -So2k5-011 үлгүсүндөгү метеорологиялык станциясын ишке киргизишти.

TXT -So2k5-011 үлгүсүндөгү метрологиялык станция.

TXT -So2k5-011 үлгүсүндөгү метеорологиялык станциясы эл аралык стандартка жооп берет жана төмөнкүлөрдү аныктай алат:

  • Жаан-чачындын көлөмүн (объем дождевых осадков);
  • Айлана-чөйрөнүн температурасын жана нымдуулугун (температура и влажность окружающего воздуха);
  • Шамалдын багытын жана ылдамдыгын (направление и скорость ветра);
  • Күндүн нурун (радиация);
  • Топурактын нымдуулугун жана температурасын ( температура и влажность почвы);

Жогорудагы метеорологиялык аныктамалар атайын программанын негизинде компьютердин же кол аппараттын жардамы менен күнүмдүк, жумалык, айлык аныкталган маалыматтар сакталып тур