ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ КАФЕДРАСЫ

Дене тарбия жана спорт кафедрасы

1934-жылы Каширин З. Р. жетектеген аскердик спорт кабинети түзүлгөн. 1948-жылы дене тарбия жана спорт боюнча ѳз алдынча кафедра уюштурулуп, анын биринчи жетекчиси Данил Иосифович Черняк болгон. Андан кийин Князев А. М., Глебов Е. М., доценттер, илимдин кандидаттары Козлов Б. Е., Шишенков В.С, окутуучу Каримбаев А.К., илимдин кандидаттары, доцент Близнецов И.Я., доцент Мукамбетов А.А, улук окутуучу Алмашов М.У кафедраны жетектеген. Учурда кафедраны Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, спорт чебери М.Т. Мураталиев жетектейт. Азыркы учурда университеттин курама командасынын курамында 200-дѳн ашык студенттер жана ар кыл даражадагы спортчулар машыгууда. Анын ичинде 10 спорт чебери бар. Университеттин сыймыгы болуп дүйнѳлүк чемпионаттардын жеңүүчүлѳрү, дүйнѳлүк универсиаданын катышуучулары, Азия чемпиондору, Кыргыз Республикасынын бир нече жолку чемпиондору, Евразиянын чемпиондору, Кыргыз Республикасынын ЖОЖдор арасында спорттун ар кандай түрлѳрү боюнча чемпиондор эсептелет: Чолпонкулов З., Момбеков М., Алиев З., Урматбек уулу Р., Садырбеков И., Нурматбеков К., Жаныбек уулу Д., Алымбеков Б., Эралиев Н., Чалабаев С., ж.б. Жыл сайын КУАУда спорттун 6 түрү боюнча биринчи курстар, факультеттер жана кесипкѳй окуутучулардын курама командалары арасында университет ичиндеги спорттук иш-чаралар ѳткѳрүлѳт. Кыргыз улуттук агрардык университетинин коледждеринин спартакиадасы ѳзүнчѳ ѳткѳрүлѳт.

«Дене тарбия жана спорт» кафедрасынын курамы

Алмашов Мамытбек Уяватович

улук окутуучу
Тел: +996500742305
Кеңири...

Кудабаева Бермет Жусукеевна

улук окутуучу
Тел: +996707157050
E-mail: kudabayeva64@bk.ru
Кеңири...

Дуйшеева Гульмира Темирбековна

улук окутуучу
Тел: +996502949595
Кеңири...

Исмаилов Жыргал Турарбекович

улук окутуучу
Тел:+996700372058
Кеңири...

Омурзак уулу Алтынбек

улук окутуучу
Тел: +996500262411
E-mail: omurzakuulua@mail.ru
Кеңири...

Болотбек уулу Айдар

Спорт инструктору
Тел:+996700139308
E-mail: aidar221296@mail.ru
Кеңири...

Жумашова Сайкал
Дайырбековна

Лаборант
E-mail: saikal0894@.ru
Кеңири...