Аралыктан үзгүлтүксүз кесиптик билим берүү жана квалификациясын жогорулатуу борбору(АҮКББж/аКЖБ)

КУАУда дистанттык билим берүүнүнүн алгачкы кадамдары 2012- жылы башталган. Кийин 2013-жылы окуу жайда Аралыктан үзгүлтүксүз кесиптик билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу борбору ачылган. Борбор контракттык окууга студенттердин кошумча контингентин тартуу жана окуу жайдын дистанттык билим берүү тутумун өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Жеткиликтүү билим алууга талаптардын жогорулашына жана кесиптик маселелерди чечүүнүн жаңы ыкмаларын өздөштүрүү зарылдыгына байланыштуу, КУАУнун түзүмдүк бөлүмдөрүнүн профессордук-окутуучулар курамынын жана кызматкерлеринин, мамлекеттик кызматчылардын, агроөнөр жай комплексинин адистеринин билимдерин жаңыртууга жана квалификациясын жогорулатууга кошумча билим берүү кызматтарын көрсөтүү үчүн багытталган.

Ажыкеева Айжаркын Асанкановна

Борбордун башчысы

email: jarkyna@list.ru

Иманалиев Сейитбек Толмонович

Жетектөөчү адис

email: seyitbeki@mail.ru

Тезекбаева Наргиза Кенешбековна

Жетектөөчү адис

email: ntezekbaeva89@mail.ru