Мелис уулу Данислан

т.и.к., доцент, маалымат системалары жана аралыктан билим берүү институтунун мүдүрү

email: danislan@mail.ru

Тынарбекова Азалия Тынарбековна

Адис

email: