You are currently viewing Ордо

Ордо

Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайлардын универсиадасында I – лиганын ОРДО мелдеши боюнча биринчи орунду ээлегендиги учун К.И. Скрябин атындагы КУАУ курама командасы сыйланант

Кеңири